Friday, January 29, 2010

#COMPUTER#

Apa itu Komputer...?

Komputer merupakan satu mesin yang menerima data (input) dan kemudiannya menprosesnya menjadi maklumat berguna untuk disimpan dalam storan sekunder untuk kegunaan masa hadapan atau dikeluarkan melalui printer dan sebagainya.(output)..... tapi tak boleh mengatasi keupayaan otak kita...

Tahu tak???? Komputer sebenarnya berasal dari bahasa latin iaitu
computare yang bermakna menghitung kerana luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeza dalammendefinasikan termininologi komputer..Komputer ribaGambar-gambar ini adalah komputer masa depan.....

Kelas-kelas komputer:
  • Komputer Mikro (Micro Computer)
  • Komputer Mini (Mini Computer)
  • Kerangka Utama (Mainframe)
  • Komputer Super (Super Computer)

No comments:

Related Posts with Thumbnails